मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 best

By formwalaa.com

Updated on:

मुलींसाठी सुरक्षित WhatsApp Group Join Now
मोफत अपडेटसाठी Telegram Group Join Now
फॉर्मवाला Instagram Follow

मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 best

मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 best

मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 4थी पास ते पदवीधरांसाठी नवीन भरती

मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 best

Bombay High Court Bharti 2023 मुंबई उच्च न्यायालयात विविध पदे भरण्यासाठी भरतीची जाहिरात निघाली आहे. यासाठी पात्र उमेदवारांना खाली दिलेली पत्त्यावर अर्ज पाठवावा लागेल. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २२ नोव्हेंबर २०२३ आहे.

एकूण रिक्त जागा : ८

WhatsApp Group

रिक्त पदाचे नाव आणि शैक्षणिक पात्रता :

१) असिस्टंट लायब्रेरिअन

शैक्षणिक पात्रता : कोणत्याही शाखेतील पदवी + लायब्ररी आणि इन्फॉर्मेशन सायन्स मध्ये सर्टिफिकेट + MS-CIT + ३ वर्षे अनुभव.

२) स्वयंपाकी

शैक्षणिक पात्रता : ४ थी पास + स्वयंपाकाचे संपूर्ण ज्ञान व अनुभव.३) माळी

शैक्षणिक पात्रता: चौथी पास + 3 वर्षांचा अनुभव.

वयोमर्यादा :

खुला प्रवर्ग – २१ ते ३८ वर्षे. मागासवर्गीय – ५ वर्षे सूट.

परीक्षा शुल्क:

खुला प्रवर्ग, मागासवर्गीय – २०० रुपये.

इतका पगार मिळेल

असिस्टंट लायब्रेरिअन : ३२,०००/- ते १०१६००

स्वयंपाकी : १६,६००/- ते ५२,४००

माळी – १६,६००/- ते ५२,४००

नोकरीचे ठिकाण – नागपूर.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – २२ नोव्हेंबर २०२३

अर्ज करण्याचा पत्ता – प्रबंधक (प्रशासक), मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, सिव्हिल लाईन नागपूर – ४००००१

अधिकृत संकेतस्थळ : bombayhighcourt.nic.in

उमेदवारांनी अर्जासोबत खालील नमूद दाखल्यांच्या / प्रमाणपत्रांच्या स्वतः प्रमाणित (Self- attested) केलेल्या छायांकित प्रति सादर कराव्यातः

१) जन्मतारखेच्या पुराव्याचा दाखला (शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र जन्म प्रमाणपत्र एस.एस.सी ये बोर्ड प्रमाणपत्र) (School Leaving Certificate / Birth Certificate issued by Competent Authority/Board Certificate of SSC)

२) शैक्षणिक पात्रतेच्या परिक्षेचे गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्र,

३) स्वयंपाकाच्या कामासंदर्भात पुर्वानुभवाचा दाखला

४) सक्षम अधिकाऱ्याने प्रदान केलेला जातीचा दाखला (मागासवर्गीयांसाठी)

५) महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)

६) अर्जदाराने त्याला बनवता येणा-या खाद्य पदार्थांची यादी सोबत जोडावी

(७) उमेदवार दिव्यांग असल्यास दिव्यांगत्वाचा दाखला,

८) विशेष अहंता असल्याबाबतचा दाखला

९) सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केली असल्यास, नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत

१०) उमेदवाराच्या नावात बदल झालेला असल्यास नावाच्या बदलाबाबतचे शासकीय राजपत्राची प्रत सादर करावी.

(११) उच्च न्यायालय प्रशासनाने विचारल्यास इतर कोणतेही दस्तऐवज

भरतीची जाहिरात पाहण्यासाठी :

असिस्टंट लायब्रेरिअन येथे क्लीक करा 

माळी – येथे क्लीक करा

स्वयंपाकी – येथे क्लीक करा

उमेदवारांनी अर्जासोबत खालील नमूद दाखल्यांच्या / प्रमाणपत्रांच्या स्वतः प्रमाणित (Self- attested) केलेल्या छायांकित प्रति सादर कराव्यातः

WhatsApp Group

१) जमुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 bestन्मतारखेच्या पुराव्याचा दाखला (शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र जन्म प्रमाणपत्र एस.एस.सी ये बोर्ड प्रमाणपत्र) (School Leaving Certificate / Birth Certificate issued by Competent Authority/Board Certificate of SSC)

२) शैक्षणिक पात्रतेच्या परिक्षेचे गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्र,

३) स्वयंपाकाच्या कामासंदर्भात पुर्वानुभवाचा दाखला

४) सक्षम अधिकाऱ्याने प्रदान केलेला जातीचा दाखला (मागासवर्गीयांसाठी)

५) महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)

६) अर्जदाराने त्याला बनवता येणा-या खाद्य पदार्थांची यादी सोबत जोडावी

(७) उमेदवार दिव्यांग असल्यास दिव्यांगत्वाचा दाखला,

८) विशेष अहंता असल्याबाबतचा दाखला

९) सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केली असल्यास, नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत

१०) उमेदवाराच्या नावात बदल झालेला असल्यास नावाच्या बदलाबाबतचे शासकीय राजपत्राची प्रत सादर करावी.

(११) उच्च न्यायालय प्रशासनाने विचारल्यास इतर कोणतेही दस्तऐवज

उमेदवारांकरीता इतर आवश्यक सूचना-

१) कोणत्याही वैध कारणामुळे भरती प्रक्रिया रद्द झाल्यास याबाबत अर्जदाराला कोणताही दावा सांगता येणार नाही. परीक्षेचा प्रकार, परीक्षा स्थगित करणे व रद्द करणे, अंशत: बदल करणे, याबाबत सर्व अधिकार प्रशासन मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर यांनी स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत याबाबत कोणालाही कोणत्याही प्रकारचा दावा सांगता येणार नाही.

अपुर्ण चुकीची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 bestअसलेला अर्ज नाकारला जाईल निवड प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर किंवा नियुक्तीनंतर कोणत्याही क्षणी अर्जदाराने अर्जात दिलेली माहिती खोटी सादर केल्याचे किंवा खरी माहिती दडवून ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची उमेदवारी नियुक्ती प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल. अथवा त्यानंतर नियुक्ती झाल्यास त्याला / तिला पमुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 bestदावरून काढुन टाकण्यात येईल.

३) अल्पसूचीत समाविष्ट उमेदवार जाहिरातीमध्ये नमुद केलेल्या पात्रता व अटी शर्तीनुसार पात्र आहे असे समजुन त्याला स्वयंपाकाची प्रात्यक्षिक परीक्षेकरीता तात्पुरता प्रवेश देण्यात येईल, मुलाखती । त्रियुवती पूर्वी उमेदवाराची जाहिरातीनुसार पात्रता तपासण्यात येईल. त्यावेळी उमेदवार अपात्र आढळल्यास त्यावे तिचे नाव निवडप्रक्रीयेतुन वगळमुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 bestण्यात येईल.

४) केवळ अर्ज दाखल केला यावरूमुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 bestन उमेदवार चाचणी परीक्षा, मुलाखत किंवा जेमणूकीसाठी पात्र ठरणार नाही.

५) मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांनी अर्जासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या मुळ प्रती पडताळणीसाठी आणाव्यात तसेच या कार्यालयास मान्य होईल असे स्वतःचे फोटो प्रमाणपत्र ( Pमुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 besthoto ID ) जसे मतदार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वाहन परवाना इत्यादीपैकी एखादा पुरावा आणावा.

६) पात्र उमेदवारांना (नेमलेल्या तारखांना) स्वयंपाकाची प्रात्यक्षिक परीक्षा, शारीरिक क्षमता चाचणी व तोंडी मुलाखतीसाठी स्वः स्वपनि हजर राहावे लागेल.मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 best

(७) कार्यालयाच्या नियंत्रणाबाहेरील कोणत्याही अनपेक्षीत घटनेमुळे भरती प्रक्रियेचे वेळापत्रक बदलू शकते असा बदल वेळोवेळी उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://bombayhighcourt.nic.in) प्रसिद्ध केला जाईलमुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 best

८) उमेदवाराला कोणत्याही बदलाबाबतीची सूचना उशीरा मिळाल्यामुळे नियोजित तारखेस व वेळेस उमेदवार स्वयंपाकाची प्रात्यक्षिक परीक्षा, शारीरिक क्षमता चाचणी व तोंडी मुलाखतीसाठी अनुपस्थित राहिल्यास उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून या बाबत कोणतीही त्कार / दावा विचारात घेतला जाणार नाही किंवा ऐकला जाणार नाही

मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 best

१) उमेदवाराने दिलेला कोणताही तपशील खोटा किंवा चुकीचा असल्याचे आढळल्यास, उमेदवाराला निवड प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि नियुक्त झाल्यास त्याला काढून टाकण्यात येईल. कोणतीही वस्तुस्थिती दडवल्यास अर्ज नाकारला जाईल

मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत 2023 best

१०) उमेदवाराने स्वयंपाकाची प्रात्यक्षिक परीक्षा तसेच शारीरिक क्षमता चाचणी परीक्षेमध्ये मिळविलेल्या गुणांच्या आधारे, तसेच त्याच्या अर्जांची छाननी व त्यांने तोंडी मुलाखतीचे

ब) पात्र उमेदवारीकरीताच्या अटी

१) उमेदवार करार करण्यास सक्षम असावा

२) उमेदवारास नैतिक पतनाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले नसावे किंवा कोणत्याही न्यायालय एम.पी.एस.सी यु.पी.एस.सी किंवा कोणत्याही राज्य सेवा आयोगाने त्यांच्याव्दारे आयोजित केलेल्या परीक्षा निवडीमध्ये उपस्थित राहण्यापासून कायमचे काढून • टाकले नसावे किंवा अपात्र ठरविले नसावे.

(३) उमेदवारास फौजदारी न्यायालयाने दोषी ठरविले नसावे किंवा त्याच्या तिव्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित नसावा.

४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र) नियम, २००५ नुसार, उमेदवारास अर्ज करण्याच्या दिनांकास २८ मार्च २००६ व तद्नंतर जन्माला आलेल्या मुलांमुळे, हयात असलेल्या मुलांची संख्या दोनपेक्षा अधिक नसावी

क) अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया / कालावधी :-

१) उक्त नमुद पात्रता निकष आणि अटी पूर्ण करणा-या इच्छुक उमेदवारांनी दि. २२/११/२०२३ रोजी संध्याकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत किंवा आधी पोहचेल या बेताने त्यांच अर्ज (जाहिरातीसोबत परिशिष्ट ‘अ’ नमुन्यात) आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह खालील पत्यावर फक्त स्पीड पोस्ट (Speed post) किंवा रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे (R.P.A.D) पाठवावेत. अर्जासोबत ‘Registrar High Court Bench at Nagpur’ यांच्या नावे काढलेला ₹ १००/- (रूपये शंभर मात्र) वा डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) जोडावा. सदर शुल्क ना परतावा आहे. अर्ज पाठविताना पाकिटावर ‘स्वयंपाकी पदासाठी अर्ज’

 

Join WhatsApp Group

Leave a comment

error: मित्रा, कॉपी कुठ करतोय !! शेअर कर ना !!