Delhi police admit card 2023 best

By formwalaa.com

Updated on:

मुलींसाठी सुरक्षित WhatsApp Group Join Now
मोफत अपडेटसाठी Telegram Group Join Now
फॉर्मवाला Instagram Follow

Delhi police admit card 2023 best 

Delhi police admit card 2023 best

 

Admit Card:- click here 

 

ऍडमिट कार्ड साठी :-  येथे

क्लिक करा

ओके

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, अमरावती परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, अमरावती.

WhatsApp Group

४-६ १९९००-६३२०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देव इतर भत्ते

 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर.

 

अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ व परिमंडळीय अधिकारी, कोल्हापूर परिमंडळ, सातारा.

 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, नागपूर परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, नागपूर. अधीक्षक अभियंता (दरवाजे) मध्यवती संकल्पचित्र संघटना व

 

परिमंडळीय अधिकारी, नाशिक परिमंडळ, नाशिक, अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय व परिमंडळीय अधिकारी, पुणे परिमंडळ पुणे.

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, मुंबई परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, ठाणे.

मोजणीदार (गट-क)

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, अमरावती परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, अमरावती.

अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते

पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर,

अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ व परिमंडळीय

अधिकारी, कोल्हापूर परिमंडळ, सातारा.

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, नागपूर परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, नागपूर.

अधीक्षक अभियंता (दरवाजे) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना व

परिमंडळीय अधिकारी, नाशिक परिमंडळ, नाशिक,

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास

संचालनालय व परिमंडळीय अधिकारी, पुणे परिमंडळ पुणे. अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक,

मुंबई परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, ठाणे. अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक.

कालवा निरीक्षक (गट-क

 

अमरावती परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, अमरावती.

 

अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते

 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ,

पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर,

अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ व परिमंडळीय

अधिकारी, कोल्हापूर परिमंडळ, सातारा.

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, नागपूर परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, नागपूर.

अधीक्षक अभियंता (दरवाजे) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना व परिमंडळीय अधिकारी, नाशिक परिमंडळ, नाशिक.

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास

संचालनालय व परिमंडळीय अधिकारी, पुणे परिमंडळ पुणे.

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, मुंबई परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, ठाणे,

१९९००-६३२०० ५-६

सहाय्यक भांडारपाल

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक

 

अमरावती परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, अमरावती.

 

Delhi police admit card 2023 bestअधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते

 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ,

Delhi police admit card 2023 best पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ व परिमंडळीय अधिकारी, कोल्हापूर परिमंडळ, सातारा.

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक,

नागपूर परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, नागपूर,

अधीक्षक अभियंता (दरवाजे) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना व

परिमंडळीय अधिकारी, नाशिक परिमंडळ, नाशिक,

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय व परिमंडळीय अधिकारी, पुणे परिमंडळ पुणे.

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, मुंबई परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, ठाणे.

अधीक्षक अभियंता वDelhi police admit card 2023 best संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय व परिमंडळीय अधिकारी, पुणे परिमंडळ, पुणे.

5-6 39900-53200

अधिक महागाई भत्ता ब

नियमाप्रमाणे देय इतर

कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक (ग

Delhi police admit card 2023 bestऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरु होण्याचा दिनांक

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा व विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक

Join WhatsApp Group

Next update 

Leave a comment

error: मित्रा, कॉपी कुठ करतोय !! शेअर कर ना !!